Filip Zejda instruktor, zkušební pilot

Click for English text...

Vzdělání a dovednosti

 • Strojírenská  konstrukce  na SPŠS s maturitou.
 • Nástavba: automechanik - zaměření pohony, motory, převodovky.
 • Stavitel letounů.
 • ATPL theory – flying academy Prague, úspěšně složená zkouška před UCL.
 • Pilot ULL/PPL.
 • Zkušební pilot.
 • Pilot instruktor "FI" (dosud vycvičeno padesát pilotů).
 • Základy angličtiny ICAO level 4 (vycvičeni tři  zahraniční piloti Rusko, Turecko, Surinam ).
 • Základy ruštiny.

Zájmy

 • Konstrukce  motorů, reduktorů,  vrtulí a letadel, úpravy letadel na STOL a SUPERSTOL charakteristiky.
 • Výcvik pilotů zaměřený na zvládnutí kritických situací  - přizpůsobený psychickému nastavení pilota/žáka.
 • Létání – vzlety a přistání v obtížných podmínkách a létání na lyžích.
 • Publikační činnost.

Projekty

 • Budování vlastní přistávací plochy 2000 ft AMSL TORA 236m.
 • Stavba ocelové budovy 10x16m s dvěmi bifold door.
 • Vybudování vlastního servisu na opravy a úpravy letadel.
 • Rekonstrukce a generální oprava letounu Yetti -J 03 ostruha, zástavba motoru R 912 S.
 • Konverze a zástavba automobilového motoru VW 1.4 16V 74kW do letounu Yetti J-03.
 • 2x Generální oprava letounu P 2002  Sierra.
 • Výroba lyží na YETTI J-03 pro ostruhový letoun.
 • Konverze a zástavba motoru 1.2 TSI CBZB 140HP/210Nm do letounu Yetti J-03.
 • Výroba a stavba letounu DREAMTRAINER FZ STOL  600kg konverze a zlepšení letových charakteristik a výkonových parametrů u letounů na bázi letounu Bristell a NG 4 VIA.
 • Konverze a zástavba motoru 1.2 TSI ( 120Hp a 210Nm) do letounu DREAMTRAINER FZ.
 • Zálety pokročilých ultralehkých letadel 600kg s  netradičními pohonnými jednotkami a vrtulemi.
 • Generální oprava letounu Tecnam P 2002 Sierra  a zástavba motoru R 912 ULS.
 • výroba a konverze za letu stavitelné třílisté vrtule o průměru 2080mm.
 • Letové zkoušky vlastní  konvertované vrtule.

Education and skills

 • Engineering construction at hight school SPŠS Jihlava with graduation
 • Superstructure trained car mechanic, focus drives,  engines, motors, gearboxes
 • Aircraft builder
 • ATPL course - flying academy Prague with passed exam before civil aviation authority UCL
 • ULL / PPL pilot
 • Test pilot
 • Pilot instructor - 50 pilots trained
 • Basics of English  - pased exams ICAO level 4. three pilots trained in English

Hobbies

 • Construction of engines, reducers, propellers and aircraft. Modifications of aircraft to STOL and SUPRSTOL characteristics.
 • Modifications of aircraft to STOL and SUPRSTOL characteristics.
 • Pilot training aimed at handling critical situations adapted to the pilot's psyche
 • Flying:take-offs and landings in difficult conditions and flying on skis.
 • Publishing activity.

Projects

 • Construction of own landing area 2000 ft AMSL TORA 236 m.
 • Construction of a steel building 10x16m with a bi-fold door.
 • Building your own service for repairs and modifications of aircraft.
 • Reconstruction and overhaul of the Yetti -J 03  tail dragger aircraft, installation of the R 912 S engine.
 • Conversion and installation of the car engine VW 1.4 16V 74kW into the aircraft Yetti J-03.
 • Overhaul of the P 2002 Sierra aircraft.
 • production of skis on YETTI J-03 for  tail wheel  aircraft.
 • Conversion and installation of the 1.2 TSI CBZB direct injected an tubocharged engine with 140HP / 210Nm  into the Yetti J-03 SUPERSTOL aircraft.
 • Production and construction of the DREAMTRAINER FZ STOL 600kg aircraft conversion and improvement of flight characteristics and performance parameters for aircraft based on the Bristell aircraft and NG 4 VIA Rokoaero.
 • Conversion and installation of the 1.2 TSI engine(120HP) into the DREAMTRAINER FZ aircraft.
 • Flight of advanced ultralight aircraft 600kg with other propulsion units and propellers.
 • Overhaul of the second Tecnam P 2002 Sierra aircraft and installation of the R 912 ULS engine
 • production and conversion in flight adjustable three-bladed carbon propeller with a diameter of 2080 mm.
 • Flight tests of own converted propellers and engines.

LETECKÁ ŠKOLA ROKU

V roce 2014 jsme se umístili na skvělém druhém místě v anketě "Letecká škola roku" ve kategorii škol věnujících se výcviku pilotů ultralehkých letadel.

​​

NAŠI PARTNEŘI


AEROWEB 
Letecký informační server... více

AIRPAL
Stol Zenair letouny...  více

KONTAKT


Mobil:    +420 603 107 704
E-mail:   filip.zejda@seznam.cz
Adresa:  Zbilidy 101, PSČ 58805