Za letu stavitelná vrtule je dobrý sluha, ale velmi špatný pán!

  O funkci a využití stavitelné vrtule se dozvíte v každé učebnici pilota. To co si v žádné učebnici nepřečtete je, co se může stát v případě její poruchy a co s tím můžete udělat, aby jste přežili.
Už vůbec se nedozvíte jakou za letu stavitelnou vrtuli si pořídit pro Váš daný motor a co zohlednit, na co konkrétně si dát pozor, jakého průměru a jaké úpravy můžete udělat, aby byl přenos kroutícího momentu a výkonu do okolního vzduchu co nejefektivnější a aby se výrazně zlepšily výkony letadla.


Báječné výhody za letu stavitelných vrtulí
Za letu stavitelná vrtule Vám zvýší výkon přenesený do vzduchu při rozjezdu, rozletu a stoupání. Za letu stavitelná vrtule umožní větší úhel stoupání a můžeme tak efektivně a bezpečně přestoupat blízké překážky za plochou, nebo letištěm. Za letu stavitelná vrtule Vám také v neposlední řadě uspoří spoustu paliva, to když ji máte správně nastavenou na ekonomický let při maximálním kroutícím momentu motoru.
Obrovský přínos za letu stavitelné vrtule oceníte při nouzovém přistání, kdy ji nastavíte na maximální hrubý úhel, nebo do praporu a pak dokloužete mnohem, ale mnohem dále a můžete si tak nouzové přistání více užívat, neboť máte více času a více ploch na dokluz a tedy i výběr z více vhodných ploch.
Se stavitelnou vrtulí za letu můžete výrazně změnit letové výkony Vašeho letadla jinak původně vybaveného pevnou dřevěnou vrtulí, nebo na zemi stavitelnou vrtulí.
Se stavitelnou vrtulí za letu a jinými úpravami můžete snáze létat jakékoliv další plochy.


Varování: Za letu stavitelná vrtule může být pro některé zapomnětlivé piloty nebezpečná!
Za letu stavitelná vrtule může být ale také příčinou mnoha nehod a poškození letounu i zranění pilota oproti vrtuli pevné, nebo na zemi stavitelné. Nejčastější chybou pilota je nevhodné nastavení vrtule, nebo zapomenutí obsluhovat vrtuli! To zejména při přistání a vzletu, když si pilot vrtuli včas nenastaví na maximální vzletový výkon.

Bohužel i já sám někdy k těm zapomnětlivým pilotům patřím, takže jsem měl tu čest si vyzkoušet co s plně nahrubenou vrtulí udělat při nutnosti opakovat, když se mi pase srnka s koloušky uprostřed plochy o celkové délce 236 m v nadmořské výšce 2000 ft, při teplotě 30st.C

Mnohdy jsem tak při pokračovacím výcviku nechal pilotům pocítit bezmoc při přerušeném přistání, když primárně zapomněli vrtuli nastavit na jemno a pokoušeli se vzlétnout na cestovním režimu vrtule. V první desetiny sekundy bylo docela zábavné sledovat, jak velmi znejistí, když jim motor nenaběhne do očekávaných plných otáček, je to takové malilinkaté škodolibé zadostiučinění, že nejen já jsem občas nešika, který zapomene vrtuli najemnit a navíc si toho při klesání nevšiml na zvýšené klouzavosti, protože jsem myslel na jiné věci, nesouvisející s létáním.

Motor s nahrubenou za letu stavitelnou vrtulí při opakovaném vzletu má jiný než očekávaný zvuk a letadlo ani omylem netáhne a už vůbec nestoupá jak by pilot chtěl! A po těch několika desetinách sekundy, uvědomění jsem již plně k dispozici pomoci jim řešit tento - pro ně neobvyklý a nebezpečný stav.

To by jste nevěřili, kolik pilotů při takové první příležitosti, nízko nad zemí, při viditelné, blízké, a rychle se přibližující překážce zpanikaří. Dopouštějí se další sekundární chyby, když stále tahají ve snaze tuto překážku přestoupat!

Tím jen dostávají letoun na vyšší úhel náběhu a brzdí ho. Pak dojde k poklesu rychlosti na pádovou rychlost, nebo blízko pádové rychlosti. Další faktor co Vám takto natažené letadlo spolehlivě pošle k zemi může být turbulence v úplavu za blízkými překážkami, nebo hranou lesa, kdy letoun náhle ztratí vztlak. O downburstu či mikroburstu se už vůbec bavit nemusíme, to chápe dopodrobna každý, kdo má licenci pilota...

V malé výšce nad zemí přichází bez včasného a intenzivního zásahu instruktora cvičeného na tyto situace nevyhnutelný pád a následné zřícení, protože v té výšce by pilot pád nejspíš nebyl schopen efektivně správně a včas vybrat.

Přitom, pokud už tedy pilot udělal tu primární a zásadní chybu, když nenastavil vrtuli na maximální vzletový výkon, bohatě stačilo neudělat další sekundární chybu a nestoupat, ale kopírovat povrch země v přízemním efektu dokud si nenajemní vrtuli! A jak jsem již popsal, všemu mohl předejít uvědoměním si, jakou má to jeho letadlo klouzavost a jak se liší od toho co zná a má načtené z minula.

Další možnost při vynuceném opakovaném vzletu s nahrubenou vrtulí pro cestovní let je ve vyhnutí se přibližující se překážce bočně s maximálním urychlením letadla které bude možné k dosažení dostatečné rychlosti potřebné k provedení zatáčky a současné jemnění vrtule bez stoupání!

Vše je potřeba dělat vždy při okamžitém uvážení okolních podmínek teploty, nadmořské výšky a směru větru a hlavně gyroskopického efektu. Vím- li, že moje letadlo je ochotnější jít do levé zatáčky a v ní klesá, je pro mně výhodnější použít levou zatáčku a pohlídat si klesání. Pravá zatáčka by měla příliš velký poloměr a navíc tendenci přivést letadlo zase na větší úhel náběhu - pokud to nemáte v ruce.

Bohužel na tato výše popsaná uvědomění již většina neškolených pilotů nemá kapacitu a jsou přetíženi jen tím udržet letoun ve vzduchu na nízkém výkonu. I to je důvod, proč takové situace znenadání vytvářet a cvičit...

Výcvik v letecké škole v základním výcviku je vždy postaven tak, aby byl maximálně bezpečný a je to tak dobře. Jen tak lze vycvičit maximum pilotů. Ony by totiž některé prvky pilotáže pro začínající piloty mohly být velmi obtížné a mohly by - v případě trvání na bezpečném zvládnutí instruktorem - výcvik neúměrně prodloužit, nebo pilotovi základní výcvik znechutit až tak, že by přestal létat. A to nikdo nechce ani žák, ani instruktor a už vůbec ne letecká škola.

Je však jasné, že spoustu manévrů a souvislostí takový čerstvý pilot nemůže znát a už vůbec je nemůže mít zažité. Dokonce i piloti s náletem tisíců hodin si kolikrát nejsou jistí...

Stále jsou takoví piloti, kteří tvrdí: "Jsem instruktor, mám nalétáno 30 let a 2000 hodin, ale takové věci co popisujete pane Zejda jsem nikdy nepotřeboval a svědčí to spíše o Vaší neschopnosti, nekompetenci a špatně zvládnutých rozpočtech".

No ano, jistě. Z jeho úhlu pohledu. Pokud takový pilot létá z Košic do Ruzyně, nebo z Jihlavy do Letňan tak asi opravdu nic takového nikdy nepotřeboval...

Ten kdo létá téměř denně za jakéhokoliv rozumného letového počasí v každé roční době na krátké jakékoliv další plochy umístěné kolmo na převládající směr větru podél lesa, kde občas vyběhne nějaká ta zvěř, ví své…

Můžeme tedy konstatovat, že osnova základního výcviku a předpisový dodatek spoustu manévrů, které jsou jinak legální - v základním výcviku umožněny nejsou!

Například skluzovat pro zkrácení přistání i v přechodovém oblouku, výdrži a těsně před dosednutím letoun srovnat a nahrubit ( zvýšit úhel náběhu křídel) pro dosažení přistání do vymezeného prostoru.

S pilotem po základním výcviku a nejlépe s náletem alespoň 100 hodin, je možné létat i jakékoliv další plochy se souhlasem vlastníka této plochy. Tak to je. Tak se na tom úředníci dohodli, je třeba to respektovat a nechat piloty po výcviku trochu rozlétat a nabrat zdravé sebevědomí a nějaké ty zkušennosti.

#2. článek druhý, pokračování.

Vraťme se ale k za letu stavitelným vrtulím a motorům Rotax

Některé motory zejména Rotax 912, 914 a uvidíme jestli i 915 jsou choulostivé na přesné nastavení plnícího tlaku, tedy i na nastavení správného úhlu listu vrtule k zátěži motoru a jeho výkonové  křivce a výkonové křivce vrtule. Pokud nedbáte na správné nastavení plnícího tlaku, nebo motor provozujete v běžných cestovních hladinách, kde nepotřebujete dýchat kyslík z masky, pod stanovenými otáčkami, pro R 912 ULS, které výrobce určil 4600 RPM, pak se může  stát, že se Vám motor jednoho dne „rozestoupí“ pod tlakem válců  a kartery (rozpůlený motorový blok) se o sebe vydřou, pak z motoru v dělící a těsnící rovině, nebo pod šrouby spojující oba díly bloku  třeba u starteru teče olej a blok je zpravidla neopravitelný, teda pokud nechcete kupovat nové kartery a platit generálku za bratru 200000 tisíc a více. Takový problém u řadových přeplňovaných motorů není.

Nedostatky  za letu stavitelných vrtulí.

Některé za letu stavitelné vrtule se nejsou schopny z důvodu vadného konstrukčního řešení přestavit v případě poruchy ovládání stavění vrtule na jemný vzletový úhel! A to může být někdy velký problém, zejména je li krátká dráha a další komplikace, třeba docházející palivo neumoźnující divertovat na vzdálené letiště s dlouhou RWY.

To se mi několikrát stalo u české, za letu elektricky stavitelné, vrtule SR 2000. Opakovaně asi po 50 a i 20 letových hodinách zůstala tato konkrétní vrtule "viset" na hrubém úhlu a nešla přestavět. V servisu u výrobce ji vždy nějak opravili, ale závada se opakovala znovu a znovu a pak ještě.

Přistávat s takovým letadlem s nahrubenou vrtulí na velmi krátké ploše o délce 236 m končící strání a metrovým srázem je poněkud adrenalin a vyžaduje precizní rozpočet zejména po letní bouřce, je-li plocha pokrytá kroupami a vypadá jako zasněžená.Tady není šance zopakovat! A přesto jsem bezpečně přistál, díky dalším pilotním technikám.

Sierra s za letu stavitelnou vrtulí SR 2000.

Dokonce mi i výrobce této vrtule řekl, že mi vrtuli neuvolní do provozu pokud si nekoupím nové listy. Vydal nový bulletin, že vrtulové listy starší deseti let nebudou provozuschopné. Moje původní vrtulové listy měly nalétáno jen okolo 200 letových hodin a vůbec nic jim nebylo, než že jsou starší deseti let.Tomu říkám bussines, zaplatit ještě za tři nové listy a výměnu u výrobce.

Nakonec, protože se závada se stavěním listů periodicky opakovala, a servis už to nebyl ani ochotný vzít do reklamační opravy, jsem vzdal důvěru ve výrobce a musel jsem vrtuli SR 2000 modifikovat po svém a zastavět do ní planetovou převodovku s výkonnějším motorem z akumulátorové 12V vrtačky, který už byl schopen utáhnout vadné konstrukční řešení stavění listů.  Čím více jsem se s vrtulí a výrobcem seznamoval a viděl to originální konstrukční řešení, tím více jsem ji už nechtěl... Tím nechci říci že výrobce neumí konstruovat za letu stavitelné vrtule, pouze tvrdím, že konkrétně u této vrtule byl tento konkrétní problém. Dodnes mám schovanou složku  k této vrtuli.

I z těchto důvodů, jsem přešel ke konkurenčnímu výrobci, který má hydraulické stavění středem vrtule a vratnou pružinu, která listy přestaví na jemný vzletový úhel v případě selhání ovládání vrtule. Jejich konstrukční řešení a precizní fabrické zpracování lahodí mému oku a hladí mne po duši o to více, že jsem s jejich vrtulemi nalétal přes 2000 hodin bez závad!

Údržba této hydraulicky ovládané za letu stavitelné vrtule je poměrně jednoduchá a spočívá v mazání vrtulové hlavy maznicí až do středového axiálního ložiska oddělující tyčku hydraulického válečku ovladače a občasné vyměnění spojvacích táhel, to když jsou vyčvachtané galenky (třecí naklápěcí ložiska). S jejich vrtulemi jsem plně spokojen a základní servis za letu stavitelné vrtule si už umím udělat sám. Nikdo mne nenutí vyměňovat funkční vrtulové listy po 10 letech provozu.

Koupil jsem si od nich již třetí vrtuli vždy pro tahání větroňů. Má tedy větší tah při vzletu i při stoupání a lze s ní cestovat i 200 km/h při 5200 RPM motoru Rotax 912ULS - tedy na největším krouťáku 127 Nm tohoto motoru.

Pro velmi výkonné řadové motory, které modifikuji na letecké jsem potřeboval k využití kroutícího momentu v hodnotě 210 Nm v rozmezí 2000-4200 RPM najít za letu stavitelnou vrtuli s velkým průměrem okolo 2 m. Taková se však nedala za rozumné peníze nikde koupit. Musel jsem si ji tedy vyrobit - zmodifikovat.

Varování: Obvzláště rychlá cesta do leteckého nebe...

Nejhorší věc co vás může potkat u za letu stavitelné vrtule je upadnutí jednoho listu vrtule. Nejčastěji praskne v krčku mezi vrtulovým nábojem - unašečem vrtulového listu a samotným listem.

Celá vrtule začne okamžitě extrémně vibrovat a vibrace přenášet do letadla. V tom nejlepším možném  případě se relativně nic moc  nestane. Takto poškozená vrtule se  rychle  oddělí od motoru a Vy si v klidu dáte další nouzáček. Problém je samozřejmě s ulítlou vrtulí, která může někoho zranit, nebo ještě hůře...

V tom horším případě praskne motorové lože a upadne celý motor i s  torzem za letu stavitelné vrtule. Motorové lože není u žádného letadla dimenzované na ztrátu listu vrtule. Je jasné, že drak letadla  s posádkou bez motoru je ve většině klasických letadel s motorem v čumáku neřiditelný kvůli posunutí centráže za krajní zadní mez.Takové letadlo se nevyhnutelně zřítí a posádka zahyne...

Dá se tomu zabránit, ale pouze v počátečních vteřinách vypnutím magnet. Čím dříve tím lépe. Posádka by na tento fenomén měla být alespoň upozorněna. Záchrana posádky s upadnuvším motorem je pak možná pouze za pomoci záchranného  padákového systému! 

Svou novou, bazarovou, nebo jednotlivě postavenou za letu stavitelnou vrtuli si pečlivě vybírejte a zjišťujte si o ní co nejvíce informací, ona taková termínová výměna listů, i když jim viditelně nic není může znamenat jisté preventivní opatření výrobce se vším co s tím souvisí a vyjde na pěknou sumu!

Za letu stavitelnou vrtuli si vždy nechte precizně staticky vyvážit, to je nejmín co je potřeba udělat.  Ještě lepší je pak dynamické vyvážení spolu s motorem. Chod motoru se výrazně zlepší a celé létání je pohodlnější.

Používejte střižná pouzdra a doporučený spojovací materiál s požadovanou třídou pevnosti a nikdy ne nižší ani vyšší, než určil výrobce! Šrouby jsou pak křehčí a výrazně náchylnější k lomu než šrouby s nižší třídou pevnosti.Šrouby s nižší třídou pevnosti jsou houževnatější a ohnou se.

Třída pevnosti je vyražena,  na hlavě šroubu obvykle 8.8, nebo pevnější ale křehčí 12.9 . Dodržujte také dotahovací momenty a pojištění vrtulových šroubů, loctitem, vázacím drátem stanovené pevnosti a průměru, nebo samojistnou maticí, vzdy však dle návodu výrobce. Pokud k dané vrtuli nemáte manuál kontaktujte výrobce, nebo pověřeného technika, obvykle má dostatek informací aby Vám pomohl.#3 článek třetí, pokračování. ( bude doplněno)

V učebnicích se také nedozvíte, že si v případě potřeby jednotlivě postavenou za letu stavitelnou vrtuli můžete postavit  pod dozorem  schváleného technika, podle předpisu UL sami. Vzniká i poptávka po stavitelných vrtulích za letu, zejména s novými výkonnějšími motory, ale je jen omezený počet výrobců s velmi omezenými produkty, které většinou už nevyhovují...

Výkony za letu stavitelných vrtulí a jejich porovnání.

Výroba za letu stavitelné vrtule v domácích podmínkách a různé vzory ze světa.

Koupě různých za letu stavitelných vrtulí a studium jejich konstrukce a stavění.

Reverzní ingennering s modifikacemi  vyšlých ze zkušenností z provozu.

Nejvhodnější konstrukce pro ultralehké létání, režimy vrtule a které režimy jsou nám v ultralehkém létání zapovězeny a proč.... se dozvíte příště.

F.Zejda.

LETECKÁ ŠKOLA ROKU

V roce 2014 jsme se umístili na skvělém druhém místě v anketě "Letecká škola roku" ve kategorii škol věnujících se výcviku pilotů ultralehkých letadel.

​​

NAŠI PARTNEŘI


AEROWEB 
Letecký informační server... více

AIRPAL
Stol Zenair letouny...  více

KONTAKT


Mobil:    +420 603 107 704
E-mail:   filip.zejda@seznam.cz
Adresa:  Zbilidy 101, PSČ 58805