Předletová příprava a věci související...

Létání není tak komplikované a složité, jak se na první pohled může jevit, ale také to není ježdění automobilem, kdy mnozí z nás ani netuší, kam se leje olej. Před každým letem je potřeba důkladně zkontrolovat technický stav letounu. Tento článek Vám ve stučnosti popíše, co vše je potřeba zkonrolovat a na co si dát pozor. Pro úplnost, veškeré důležité informace o letadle najdete v letové příručce.

MANIPULACE S LETOUNEM

Letadlo můžeme táhnout za ojku připevněnou k příďovému podvozku a za vrtuli. Nebo pouze za vrtuli, přičemž ji musíme uchopit co nejblíže vrtulovému kuželi a dbáme na to, aby se příďový podvozek nevyvracel. Pokud chceme letadlo otočit na místě, stlačíme ho jednou rukou k zemi, zhruba v místě napojení trupu na kýlovou plochu, a druhou rukou tlačíme na výškovku v oblasti nosníku.

PŘEDLETOVÁ PŘÍPRAVA

Prohlídku začneme v kabině:

 • Vypneme magneta.

 • Vypneme zapalování.

 • Pokud je motor studený vytáhneme sytič.

 • Několikrát ručně protočíme vrtulí.

 • Vrtulí protáčíme zásadně ve směru práce (otáčení vrtule) motoru.

 • Ručním protáčením získáme tyto výhody:

  Připravíme palivovou směs do válců.

  Zajistíme vytlačení oleje u invertních motorů z válců.

  Nasajeme olej do olejového systému a rozhýbeme a promažeme motor.

  Ulehčíme startéru a akumulátoru při startu.

 • Vrtulí protáčíme tak dlouho, až se zjevně sníží odpor při otáčení. Tím pomůžete zvýšit životnost motoru a zahřejete se jinak, než grogem!

Vnější předletová prohlídka nám řekne, zda někdo před námi nepoškodil letadlo. V zájmu každého pilota je ji provést důkladně a všechny závady nahlásit Provozovateli.

Kontrolujeme systematicky vše popsané v letové příručce a zaměříme se jeména na:

 • Nádrž nebo nádrže a stav paliva v nich fyzicky tj. pohledem nebo měrkou. Nespoléhejte na palivoměry na přístrojové desce.

 • Náběžnou hranu křídla, kontrolu celistvosti křídla, odvzdušnění palivové nádrže.

 • Pitot statickou trubici či Venturku, čidlo ukazatele náběhu, či sirény. Kontrola křidélek a klapek zejména zavěšení, podvozku,nahuštění pneumatik, tlumičů a botiček.

 • Kotrolujeme ocasní plochy, výškovku i směrovku, zavěšení, vůle, volnost pohybu.

Vnitřní prohlídka, prohlídka kabiny

 1. Kontrola volných nebo neupoutaných předmětů.

 2. Bezpečnostní pásy jsou volné a nepoškozené.

 3. Kontrola volnosti řízení.

 4. Kontrola provozní a parkovací brzdy.

 5. Kontrola stavu brzdové Kapaliny.

 6. Magneta vypnuta.

 7. Hlavní vypínač zapnout.

 8. kontrola funkce elektrických palivoměrů.

 9. Kontrola dobíjení.

 10. Palivové čerpadlo zapnout a zkontrolovat provozní tlak.

 11. Kontrola klapek Vysunutím + polohoznak.

 12. Vyvážení kontrola funkce + polohoznak.

 13. Hlavní vypínač vypnout.

Motorová zkouška Rotax 912, vrtulová zkouška

Před vzletem je bezpodmínečně nutno motor zahřát na provozní teplotu. Po nastartování ho necháme na 2000 ot./min. po 2 min. přidáme na 3000 ot./min. při teplotě 50°C oleje, můžete přidat na 4000 o.t/min. a vypínat jednotlivě magneta. Pokles otáček by neměl být větší než 200 ot./min. a rozdíl v otáčkách jednotlivých magnet by neměl být větší než 120 ot./min. Pokud není chod motoru pravidelný, nebo nesplňuje výše uvedené neměl by být provozován!

Vrtulovou zkoušku provádíme při 4000 ot./min. nahrubením vrtule do maxima. Otáčky po nahrubení poklesnou přibližně o 850 až 1000 ot./min. dle aktuální teploty vzduchu okolí. Vrtulovou a motorovou zkoušku provádíme vždy proti větru!

Hmotnosti a Vyvážení

Palivo máme, motor je  zkontrolován a co dál? Neméně důležitým faktorem pro bezpečné provedení letu je jeho hmotnost a rozložení hmotnosti. Letadlo nesmí být přetížené a musí být správně naložené! Nastudujte si v letové příručce, kolik můžete vzít paliva, pro jakou hmotnost posádky a nákladu. Potřebujete-li přepravit těžší náklad, vždy ho řádně upoutejte na sedačku. Do nákladového prostoru můžete umístit pouze náklad o definované a schválené hmostnosti!

Pokud je letadlo mírně přetížené, což podle předpisů nesmí, může technicky ještě nějak letět. Pokud nedodržíte požadovanou centráž, letadlo nebude vyváženo mezi krajní přední centráží a zadní krajní centráží a let nelze za žádných okolností provést. 

Počet míst je určen počtem sedaček. Neberte s sebou více osob než povoluje letová příručka, ani kdyby to byly malé děti!

Druhá osoba na palubě

Druhou osobu můžete vzít na palubu máte-li nalétáno alespoň 50 letových hodin v sóle a minimálně 5 hodin na daném typu letadla. Přičemž musíte mít nejméně tři vzlety a přistání na tom daném typu za posledních 90 dní.

Děti na palubě

Pokud létáte s malými dětmi, můžete použít přiměřenou autosedačku nebo podsedák. Vždy však musí být řádně připoutány. Dbejte na to, aby autosedačka nebo podsedák nebránily pohybu řízení! Děti lépe uvidí a budou se cítit komfortně.

Předletová prohlídka ukončena

 1. Můžete se věnovat navigaci.

 2. Připravte si platné letecké mapy, tam kam chcete letět. Nejlépe ICAO mapy, přibližovací mapy, Letištní mapa a seznamte se s podmínkami na letištích, kde chcete přistát, ale i na těch po trati (divert).

 3. Zkontrolujte nebo aktualizujte informaci o aktivaci prostorů. (odkaz na přípravu zde)

 4. Zkontrolujte meteorologické podmínky po zamýšlené trati letu (radar, vítr, Teplota, rosný bod, vlhkost…).

 5. Sledujte i NOTAM. Upozornění pro piloty jinde neuvedené.

 6. AIP - ruční opravy

 7. Nezapomeňte mít na palubě vždy aktuální leteckou mapu!

Odstavení letounu

Letoun odstavte vždy vrtulí proti větru. Je-li vítr silnější a nelze letoun upoutat, odtáhněte ho do závětří. Jsou-li v okolí slabé stromy hrozící spadnutím, upoutejte letoun k zemi na volném prostranství dostatečně daleko od překážek a dráhy. Poutáme po 120° ve třech bodech k zemi za jednotlivé podvozkové nohy, nebo úchyty k tomu určené. Kotvy zatloukáme v 45° úhlu proti směru tahu lan či popruhů.

Po ukončení letového dne

Letadlo umyjte, řádně ošetřete, oblečte do ochranných obalů, abyste předešli poškození při manipulaci v hromadném hangáru. Nezapomeňte provést zápis do letadlové knihy, motorové knihy a vrtulové knihy potřebné záznamy, jakož i poruchy či závady a ty oznámit provozovateli. Doporučujeme vést zápisník letů, ačkoliv není pro piloty ULL povinný.

Přeškolení na typ, přeškolení na ostruhu

Přestože si myslíte, že máte dost nalétáno a máte dostatek zkušeností nechte se před letem letadla na tento typ přeškolit. Každá letecká škola Vás ráda přeškolí a po přeškolení Vám bude letadlo půjčovat. Je vhodné mít pojištění pro škodu způsobenou provozovateli alespoň na 200tis. Jenom poškození příďového Podvozku může způsobit škodu vyšší.

Zimní létání má svá specifika

Pod 0 teplotami je vhodné používat předehřev motoru, nemáte-li originální, můžete použít elektrocentrálu s fénem. Jak jednoduché je odstartovat, tak složité je přistát.

Často je nemožné proti slunci odhadnout správnou výšku podrovnání na čisté sněhové pláni, proto si na svém letišti vždy projeďte stopu, nebo naházejte na dráhu větvičky.

Navigace se stává velmi obtížnou. Pozor na zamrzání karburátoru ,jeho vyhřívání a uchycení lyží.

Let v prostoru třídy E

Od 300 m od zemského povrchu do letové hladiny FL95 (9500 feet) se v ČR rozprostírá vzdušný prostor třídy E. V tomto prostoru je vyžadováno létat mimo oblačnost s dodržením vzdálenosti od oblak 300 m vertikálně a 1500 m horizontálně.

Dohlednost musí být vyšší než 5 km. Nad FL60 (6000 ft) se vyžaduje odpovídač mód C (Charlie).

Pokud letíte nad oblačností, můžete, a to pouze za předpokladu, že pokrytí oblačností pod vámi je menší nebo rovno 4/8. V oblačnosti musí být díry, které vám umožní v jakémkoliv okamžiku letu doklouzat skrze ně bez ztráty vizuálního kontaktu se zemí a bezpečně přistát.

Nastavení SSR odpovídače

Pokud je letoun vybaven dpovídačem (transponderem) SSR je pilot povinen ho používat. Odpovídač musí být před zastavěním do letadla přezkoušen odpovědnou osobou. Odpovídač musí odpovídat na módy A a C.

7000 - neřízené lety

7500 - nezákonný zásah

7600 - ztráta spojení

7700 - nouze

2000 - řízené lety

LETECKÁ ŠKOLA ROKU

V roce 2014 jsme se umístili na skvělém druhém místě v anketě "Letecká škola roku" ve kategorii škol věnujících se výcviku pilotů ultralehkých letadel.

​​

NAŠI PARTNEŘI


AEROWEB 
Letecký informační server... více

AIRPAL
Stol Zenair letouny...  více

KONTAKT


Mobil:    +420 603 107 704
E-mail:   filip.zejda@seznam.cz , filip.zejda73@proton.me
Adresa:  Zbilidy 101, PSČ 58805