Vztlakové klapky pro pokročilé

          O tom, že vztlakové klapky zakřivují profil křídla, nás poučí každá učebnice. O mnohém nás ale knihy nepoučí… V čem tkví „vyšší dívčí“ vztlakových klapek u ultralightů?

         Mnoho z nás pilotů létá od letiště k letišti a o dalším netradičním použití vztlakových klapek nijak neuvažuje, což může být škoda. Je to jeden z mnoha způsobů, jak z nás a našeho letounu vykřesat podstatně lepší výkony nejen pro případná nouzová přistání. Takové znalosti a dovednosti se mohou hodit při přistání do terénu, na jakékoliv další plochy a na různých sportovních soutěžích.

         Výrobci letounů obvykle umožňují nastavení vztlakových klapek na hodnoty kolem 0, 15 a 30 stupňů a dělají to proto, aby průměrný pilot (s průměrnými reakcemi a zkušenostmi) bez zvláštních dovedností mohl s letounem létat dle schválené provozní příručky.

         Pokud se zamyslíme nad předchozím odstavcem, je jasné, že každé letadlo toho umí daleko víc. Otázka je, za jakých podmínek a jestli to umíte také vy. Máte chuť se zdokonalit v ovládání letounu? Uvědomujete si fyzikální a technické souvislosti? Hodilo by se vám přistávat i za horších podmínek na krátké ploše? Pokud ano, pojďme dál...

         Mnohdy lze vyměnit elektrické ovládání vztlakových klapek na mechanické a nastavit je na větší rozsah. Počáteční ukázky se zkušebním pilotem vám pomohou zorientovat se v problematice.

Upravený letoun po celkové rekonstrukci s R 912S, a‘la Pilatus Porter PC 6 s bantamovými koly, kotoučovými brzdami, kvalitním ocelovým pružinovým podvozkem Tecnam, větší směrovkou, lepšími brzdami a většími výchylkami všech ploch

Prostor pro technika letounu

        Nastavení vztlakových klapek nad rozsahy provedené výrobcem nemusí být nepovolenou úpravou. Výrobci obvykle pracují na jistotu a větší výchylky z mnoha důvodů (nejen níže popsaných) neumožňují. Vlastně ani nechtějí umožnit.


Ale jde to jinak a legálně.

         Pro větší rozsah klapek budete potřebovat schváleného technika, který má letoun v rejstříku, aby určil možnosti, zda zavěšení klapek a jejich umístění na křídle a konstrukční roznesení sil umožní takovou úpravu. Technik nahlédne do technické dokumentace, popřípadě spočítá rychlosti, na kterých můžete takové klapky využívat, poradí se třeba i s výrobcem nebo zkušenějšími kolegy.

         Zkušební pilot takové výpočty ověří v praxi na celém rozsahu centráže a s ostatními vlivy, jako je boční vítr – určí jeho maximální kolmou a zadní složku vůči řiditelnosti letounu. Po konzultaci s technikem může zvětšit výchylky ploch, připevnit vířiče (vortex generators) nebo obojí. Zkušební pilot nezapomene zkoušky provést při různých teplotách, letových výškách a v dešti, v případě použití turbulátorů nejlépe i v zimních podmínkách.

         Někdy to není možné, pak provede méně přesné početní korekce. Své dosažené výsledky pak omezí na schopnosti průměrného pilota a vše zanese a potvrdí do letové příručky. Zkušební pilot, pokud je současně instruktorem, vás pak může na vašem letadle naučit takto zvětšené výchylky používat v praxi.


Jiné způsoby nastavení vztlakových klapek

         Běžný, začínající pilot s licencí ultralight či PPL se o nich běžně nedozví a často se setkávám s piloty s náletem přes tisíce hodin, kteří umí obsluhovat letadlo pouze a jenom v rozsahu příručky. Nevědí o jiných možnostech a nemohou tak ani mít snahu se zdokonalit… Možná k jejich škodě.

         Je potřeba zopakovat a zdůraznit, že jiné nastavení klapek již vyžaduje jistou zkušenost, spolupráci technika, jenž má UL letoun v rejstříku, zkušebního pilota na ověření letových vlastností a vaši vůli se vzdělat a dosáhnout lepších dovedností a také zjistit, co v sobě a letadle máte. Jsou dny, kdy se to opravdu dost hodí.

          Na druhou stranu, je potřeba zohlednit i jistě správný názor, že k obyčejnému létání v 90 procentech případů nic takového potřebovat nebudete, letadlo vyrobil zkušený výrobce, zalétl zkušený fabrický zkušební pilot a nic není třeba měnit. Konečně, výcvik na všechny varianty použití klapek by se protáhl a zdražil, nehledě k potřebě vyšší teoretické znalosti pilotů nejnižších stupňů pilotních průkazů.

          Protože jsme ale zvídaví tvorové, nenecháme se odradit předešlým výrokem jistě moudrých kmetů, který je sice pravdivý, ale neumožňuje zjistit víc a nahlédnout dál. Neumožňuje pohlédnout za oponu a rozkrýt těch zbývajících deset procent.


Nastavení vztlakových klapek na zápornou hodnotu

           Vztlakové klapky můžeme nastavit na určitou zápornou hodnotu. Nebo s pomocí technika a zkušebního pilota překonstruovat ovládání – pro rychlejší cestovní – vodorovný let. Zápornou hodnotu pak nastavujeme při zrychlených přeletech v cestovních hladinách…

           Při nastavení záporné hodnoty generuje křídlo o něco menší vztlak, ve vysokých rychlostech nemusí být letoun tak moc vyvážen těžký na čumák a výškovka tedy svou vychýlenou plochou tolik nebrzdí letadlo a pocitově tak neustále neletíte z kopce. Křídlo má celkově nižší odpor. Ve výsledku pak letoun letí při správné výchylce i o dost rychleji při stejném nastavení plynu. Nastavení vztlakových klapek na zápornou hodnotu se provádí pouze při přeletech.

           Báječné že? A proč to tak nedělají všichni výrobci?

          Jistou nevýhodou takové úpravy může být spojení s nevylétaným, nebo věci neznalým, nepoučeným pilotem, který poletí s klapkami nastavenými do záporné polohy. Na okruhu neprovede standardní úkony dané letovou příručkou, nebo metodikou létání a nezavře si záporné klapky, respektive neotevře si klapky do odpovídající polohy… Pak by se mohlo stát, že se sám sundá z oblohy, byť v rychlosti, na kterou je zvyklý a která mu obvykle stačila pro provedení zatáčky. Jenom křídlo nebude mít takový vztlak jako obvykle...

           Další příklad nastavení klapek na zápornou hodnotu spočívá v razantním zkrácení přistání. Prudké zavření vztlakových klapek na zápornou hodnotu ve fázi ukončení přechodového oblouku na správné rychlosti ve vhodné výšce spolu s vhodným natažením letounu mi umožní okamžité prosednutí a „uzemnění“ letounu.

           Kvalitní ocelový podvozek a dimenzované tlumiče letoun utlumí a můžu začít intenzivně brzdit. Zde je již třeba mít nějaké zkušenosti a obstojný odhad.


Nastavení vztlakových klapek na vysokou kladnou hodnotu

           Klapky můžeme nastavit i na vyšší hodnotu přes 40 stupňů. Tehdy jde zejména o přeměnu vztlakových klapek na brzdící a je zřejmé, že takovou konfiguraci použijeme pro změnu úhlu sestupu (výrazné klesání pod značným úhlem), protože ne každé letadlo umí dostatečně účinný skluz.

           Použijeme je i pro zkrácení délky přistání, kdy letíme v přízemním efektu co nejníže na dostatečném tahu motoru s příslušně vyšlápnutou směrovkou na eliminaci reakčního momentu.

           Ještě větší výchylka vztlakových klapek eliminuje výdrž a vyplavání letounu a dá se použít pro razantní zkrácení dojezdu (pokud máte horší brzdy nebo zoufalé adhezní podmínky, třeba kroupy po letní bouřce nebo při sněhové břečce na trávě.)

           Používám je takto: dotahuji se na největších klapkách na příslušném tahu motoru zajištujícím let v co nejnižší výšce nad terénem v nejnižší možné vrstvě přízemního efektu, jakmile přeletím myšlený bod dotyku, plně stáhnu plyn a natažený letoun se okamžitě prosedne. Prudké zavření klapek neumožní vyplavání. Podvozek vytlumí odskok. Dojezd bývá cca 50 až 70 metrů.

          Pro vzlet se klapky 30+ obvykle nepoužívají. Já je používám krátkodobě k přeskočení či přeletění překážky. Někdy vzlétnu z jakékoliv další neupravené plochy, jejíž povrch je přerušen „rigolem“ s potůčkem nebo kamenitou mezí. Zvolím si dostatečnou vzdálenost pro rozjezd, tak abych u meze nebo příkopu již měl s ohledem na velikost kol, kameny, krtince, jezevčí nory, větve a výšku porostu dostatečnou rychlost a nejlépe, abych již byl odpoutaný a v rozletu.

           Pokud se to nepodaří (to se občas stane) a je jasné, že mez nebo příkop nepřejedu, razantně před překážkou otevřu klapky na maximum. Letoun získá na vztlaku a okamžitě se odpoutá. Mohu i dle potřeby letoun více natáhnout, samozřejmě vše na vzletovém výkonu motoru. Klapky pak postupně s citem zavírám, jak dochází, nebo nedochází k zrychlení. Občas se zabrzdím moc a potřebuji potlačit k získání rychlosti a dosažení polštáře přízemního efektu.

            Negativem této akce je prudký nárůst odporu, se kterým musím počítat. Letoun se po překonání překážky obvykle ještě prosedne a dotkne se země – záleží na výšce překážky a jak vysoko jsem ve svém vzduchovém polštáři – přízemním efektu. Záleží i na hmotnosti letounu, jestli je dolnoplošník či hornoplošník, na profilu křídla, teplotě, nadmořské výšce, výkonu letounu a použité vrtuli, dále orografických vlivech, případně úplavu za překážkou.

            Samozřejmě získané dovednosti s natažením a vymezením se bočnímu větru a zvládnutí strhávající složky rotoru za překážkou jsou klíčové. Proto je nutné klapky před překážkou otevřít v ten pravý okamžik. Pokud je otevřu příliš brzy, mohu se „prohrnout“ a narazit do překážky. Pokud je otevřu příliš pozdě, bez uvážení hmotnosti a setrvačnosti letounu, manévr se také nepovede.

            Vždy si dávám dobrý pozor, jak se chová letadlo u takto hodně vysunutých klapek díky úplavu a interferenčním odporu. Zkoumám, jak je řiditelné a jak hodně jsou ovlivněny křidélka, výškovka a směrovka. Je pro mne důležité rozpoznat velikost úplavu za křídlem s takto vysunutými vztlakovými klapkami. U některých typů letadel takové vysunutí klapek výrazně ovlivňuje funkci křidélek, výškovky, ale i směrovky a bez dostatečného ofukování vzduchu pomocí vrtulového proudu je výškovka a směrovka málo účinná, mnohdy to vyžaduje i zvětšení rozsahu jejich výchylek, někdy vylepení turbulátorů na určitá místa, vždy však jistou obratnost od pilota s dávkováním přípusti současně s udržováním letounu na správném úhlu náběhu.

           Pokud se zvětšenými výchylkami kormidel a klapek bude létat nevylétaný pilot, který nezná souvislosti, může dojít k neúměrně velkým silám až destrukci řízení či řízených ploch při použití ve vysokých rychlostech. Citlivému pilotu s jakýmkoliv leteckým vzděláním, který vnímá letadlo jako svou kůži, se to nikdy nestane.


Ovládání klapek

           Osobně preferuji klasické ručně ovládané vztlakové klapky, tak jak je má Eurostar nebo Yetti, ovšem s více polohami. Nemám rád odklápěcí klapky, kde obě klapky na obou křídlech není vidět přes horní potah. Mám rád, když mohu opticky a pohmatem zkontrolovat uzel spojení obou klapek a táhla ovládání.

          Mnozí piloti, pokud je možnost výběru, ke své škodě žádají od výrobce elektricky vytahované vztlakové klapky.

          Ale upřímně – neztrácíte díky elektrickým klapkám skutečný cit při ovládání letadla? Nepřicházíte o kontrolu rychlosti v turbulentních kritických okamžicích, když mají přístroje zpoždění a není na ně spolehnutí?

          Nejsou to právě ručně vytahované mechanické klapky, které vám nejlépe prozradí podle odporu, jakým je musíte vytahovat, a podle okamžitého klopivého momentu, jak rychle letíte a co se kolem vás děje právě v tom daném okamžiku a jestli je vlastně vhodný okamžik je otevřít? Můžete s elektrickými klapkami využít plný potenciál letounu? Potřebujete vlastně rychloměr na přistání, když máte mechanické ručně vytahované vztlakové klapky?

          Elektricky ovládané vztlakové klapky mají výhody oproti mechanickým: možnost nastavení do předem určených poloh s nulovou vynaloženou silou od pilota. Jak pohodlné!

          Výhodou a zároveň největší nevýhodou elektricky ovládaných klapek je rychlost posuvu ovládacího mechanizmu vysouvání klapek. Obvykle 5 a více sekund do plného vytažení.

          Za  několik sekund přeletím svou dost dlouhou plochu a z toho je zřejmé, že pro zkrácení přistání je lze použít pouze omezeně!

         Takto vztlakové klapky používám třeba u letounu Tecnam P2002 Sierra de Luxe, když potřebuji těžší vzlétnout z krátké dráhy.

Plně vysunuté vztlakové klapky Tecnam P 2002 Sierra.

          Klapky otevírám průběžně postupně při rozjezdu, tak aby v místě odpoutání měly cca 15 stupňů. Lze tak  trochu zkrátit vzlet díky nižšímu odporu klapek.

         Někdy vysouvání elektrických klapek podržím déle třeba i na 38 stupňů, zejména je-li horko přes 30 stupňů Celsia a letadlo je na maximální vzletové hmotnosti. Pak vzlétnu i z velmi krátké plochy, avšak  poněkud déle mi trvá zrychlení a i za plochou musím mít dostatek místa bez překážek, abych  mohl využít přízemní efekt nad předpolím, než získám potřebnou rychlost k stoupání a přivření brzdících klapek na menší hodnotu. Letadlo mi samo napoví.

         Výhodu elektrických klapek lze spatřovat v tom, že výrobce letounu použije takový mechanismus, který bude klapky vysouvat dostatečně pomalu. Dělá to proto, aby nebyly nadměrně namáhány klapky, jejich uchycení, ovládání a křídlo samotné. Přičemž přidanou hodnotou tohoto řešení je jistá „blbuvzdornost“ spočívající v tom, že jak se vztlakové klapky pomalu otvírají, dochází ke zpomalování letounu současně s jeho klopením na čumák a vše v dostatečné časové rezervě k vyvážení letounu a k tomu, aby klapky zabrzdily letadlo a nedošlo k překročení mezních rychlostí k jednotlivým výchylkám vztlakových klapek.

        Mechanicky ručně ovládané klapky jsou úžasné, ale skutečně vyžadují uvědomění si mnoha souvislostí. Viděl jsem několik ultralehkých letadel se vztlakovými klapkami „do vrtule“ – u trupu jsou na větším úhlu než na konci. Ne, nebylo to tak z výroby. Někdo je používal špatně. Nemyslel…

        Nebo naopak, myslel a  pomohl si s nimi jako poslední možností přeskoku přes překážku do které by jinak díky setrvačnosti zahučel... Díky vysoké rychlosti a razantnímu vysunutí je přetáhl na vyšší rychlosti než měl a přežil. Klapky ovšem ne a jsou zralé na  generální opravu.

        Pokud mechanické vztlakové klapky nemají pevně dané polohy, můžete volit libovolné mezipolohy, obvykle podle počtu jemných zoubků tak jak je vysouváte v závislosti na směru a síle větru, na povrchu a délce dráhy, podle teploty, zatížení, nadmořské výšky, podle vrtule a podle uvážení… Podobně to funguje u elektrických klapek bez mezipoloh (Tecnam Sierra) ale pouze v rozsahu 0-38 stupňů.

          Mechanické vztlakové klapky ovládané ručně také můžete okamžitě razantně otevřít či zavřít samozřejmě s ohledem k rychlosti, hmotnosti a setrvačnost i a s přesnou znalostí možných následků. Proto osobně miluji ručně ovládané vztlakové klapky a vím proč – zachránily mi život. Více se dozvíte v další kapitole.

Yetti J-03 s flaperony. Méně vztlakují v porovnání s Yettim s klasickými vztlakovými klapkami, ale letadlo je mnohem ovladatelnější.

Filip Zejda


École de pilotage de l'année 2014

​​

PARTNERS

AEROWEB 
Letecký informační server... více

AIRPAL
Stol Zenail letouny... 
více

LINKS

tarifs pour la formation des pilotes et la location d'avions. 2020
Pdf soubor ke stažení zde...

Prévisions météorologiques pour nous.

Odkaz na novinky...

préparation avant le vol.
Odkaz zde...

contact rapide

-----------​

+420 603 107 704
filip.zejda@seznam.cz
Zbilidy 101, PSČ 588 05

Write us...