OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů


Kdo zpracovává vaše údaje?

LETECKÁ ŠKOLA VYSOČINA s.r.o.
Zbilidy 101, PSČ 58805
IČ: 255 792 74
DIČ: 255 792 74
Zapsáno u rejstříkového soudu v Brně oddíl C, vložka 35260

Jaké vaše údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci vyplnění kontaktního formuláře), a to:

 • e-mail
 • jméno a příjmení
 • kontaktní a/nebo doručovací adresa
 • informace jako je věk, pohlaví, geografická poloha.
 • telefonní číslo je-li zadáno do kontaktního formuláře či sděleno e-mailem.
 • soubory cookies v případě online služeb
 • případně jiný online identifikátor

Důvody zpracování osobních údajů.

Důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem, ať již se jedná o služby bezplatné či placené...

Vaše údaje zpracováváme za účelem:

 • zlepšení kvality našich služeb
 • zobrazování reklam na základě vašich zájmů
 • provádění analýz a měření
 • analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu

Kdo bude mít k Vašim údajům přístup?

Ochrana Vašich dat je prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít či zneužít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je poskytli.

Třetí strany, které mohou mít přístup k Vašim údajům:

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou
 • provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu.
 • za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme  povinni  Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Cookies?

Cookies jsou datové soubory. Soubory cookies se ukládají do počítačů pomocí webového prohlížeče.  Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

​Speciální  skupinou jsou cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou kontrolovány třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Uživatelé mají možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou  službu či produkt.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb a následně na základě Vámi uděleného souhlasu na dobo neurčitou, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Zde bychom Vás  chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Můžeme data zpracovávat i bez vašeho souhlasu?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat).
 • plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozních a lokalizačních údajů na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
 • našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů)

Jak jsou údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@leteckaskolavysocina.cz

Jsem povinen poskytnout své osobní údaje?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat
 • právo osobní údaje opravit či doplnit
 • právo požadovat omezení zpracování
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
 • právo požadovat přenesení údajů
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech.

LETECKÁ ŠKOLA ROKU

V roce 2014 jsme se umístili na skvělém druhém místě v anketě "Letecká škola roku" ve kategorii škol věnujících se výcviku pilotů ultralehkých letadel.

​​

NAŠI PARTNEŘI


AEROWEB 
Letecký informační server... více

AIRPAL
Stol Zenair letouny...  více

KONTAKT


Mobil:    +420 603 107 704
E-mail:    filip.zejda@seznam.cz 

filip.zejda73@proton.me​


Adresa: Zbilidy 101, PSČ 58805